ce que je veux
Homepagina > Toerisme > Nuttige links > Onze dorpen

Onze dorpen

 • Korte beschrijving van de belangrijkste dorpen in de gemeente

  Aisne
  Klein dorp op de baan Bomal-Manhay, langs de gelijknamige stroom. Rond de klassieke kapel staan boerderijen en huizen uit vakwerk of kalksteen, midden tussen de constructies uit de 20ste eeuw.

  Barvaux
  Toeristisch dorp beneden in de vallei van de Ourthe en op de flanken ervan. De hoofdas ligt evenwijdig met de rivier, en de kerk ongeveer in het centrum. Er zijn burgerhuizen met een park, maar ook andere huizen en kleine boerderijen uit de 18de en 19de eeuw. Ze liggen in een heterogeen en recent geheel. Enkele gebouwen tonen nog sporen van vakwerk.

  Bende
  Een homogeen kalkstenen dorp, dat languitgerekt en loodrecht op de brede flank van een beboste heuvel ligt. Aan de hoofdstraat liggen drie grote boerderijen en enkele huizen, waarvan het middelste een voormalige Romaanse kapel was. Het dorp heeft zich uitgebreid naar hogergelegen gronden in de 19de eeuw, niet ver van de kapel die niet meer in gebruik is.

  Bohon
  Een landbouwgehucht, dat bovenop een leemplateau ligt, tussen de Ourthe en de dorpen Barvaux en Durbuy.

  Bomal
  Dit dorp ligt aan de samenloop van de Ourthe en de Aisne, aan het kruispunt van twee verkeersassen. Vele gebouwen dateren uit het begin van deze eeuw : ze zijn erg verschillend van elkaar en minder interessant. Vanuit sommige hoeken is het bakstenen kasteel alom tegenwoordig. Een herinrichting van het kruispunt, en de restauratie van het kasteel geven dit dorp een nieuw gezicht.

  Borlon
  Borlon ligt op een onregelmatige helling, voornamelijk langs één straat die naar beneden loopt. De huizen en de lange boerderijen zijn uit kalksteen. Ze liggen loodrecht op de helling, of parallel.

  Durbuy
  Durbuy ligt voor het grootste gedeelte op de rechteroever van de Ourthe, tussen steile en beboste hellingen die het als het ware gekneld houden. Op één van de hellingen treft men de beroemde anticlinaal aan. Een bocht van de rivier die in de 18de eeuw is drooggelegd, ligt rond een heuvel heen uit kalkrotsen. Daar ligt sinds de Middeleeuwen het grafelijk kasteel. Aan de voet van dit kasteel ligt een dicht netwerk van straatjes, tussen de kerk in het noorden en de twee oude kloosters uit de 17de eeuw. De muur uit ten laatste de 14de eeuw die rond dit schiereiland lag, is helemaal verdwenen. Durbuy, bekend als de « kleinste stad ter wereld » heeft zijn stedelijke, dichte structuur behouden, en heeft zich nauwelijks ontwikkeld tijdens de hedendaagse periode. De traditionele huizen vormen een erg homogeen architecturaal geheel. De meerderheid zijn gebouwd in kalksteen, en soms nog in vakwerk, zoals de beroemde hal uit de 16de eeuw.

  Grand-Bru
  Landbouwgehucht aan de voet van de eerste uitlopers van de Ardennen.

  Grande-Eneille
  Dit straatdorp was vroeger helemaal in vakwerk gebouwd. Het ligt iets verwijderd van de Ourthe-vallei, aan de voet van een beboste helling, die door een beek wordt uitgeschuurd. Ten zuiden van de oude kalkstenen kerk liggen verschillende huizen en boerderijen die in de 20ste eeuw een voorgevel in baksteen kregen, of bijna volledig werden herbouwd.

  Grandhan
  Het gaat om een traditionele groepering van een belangrijke kasteelhoeve en een kerk, een beetje verwijderd van de Ourthe en van de rand van een steile helling. De « tour de justice » (gerechtstoren) uit de 16de eeuw trekt onmiddellijk de aandacht.

  Herbet
  Dit gehucht bestaat voornamelijk uit vier grote boerderijen in baksteen uit de 19de en 20ste eeuw. De gebouwen van drie daarvan staan in een vierhoek, en één heeft meer verspreide gebouwen.

  Hermanne
  Dit gehucht bestaat uit een hoofdstraat, die op de helling ligt, en enkele dwarsstraten, zoals de straat die de heuvelrug volgt. Het geheel ligt op een glooiende helling van de Condroz, tussen de weiden. De lange, traditionele boerderijen uit zand- of kalksteen liggen op lijn, en dateren voornamelijk uit de 19de, en soms uit de 18de eeuw.

  Heyd
  Dit is een belangrijk dorp op een eerder steile helling van de Aisne, dat doorkruist wordt door een hoofdstraat en enkele zijstraten, met oudere en nieuwe gebouwen waartussen dikwijls plaats is gebleven.

  Houmart
  Landbouwgehucht op het plateau van de Condroz, aan de rand van de vallei van de Héblon.

  Izier
  Izier ligt op een plooi van het plateau bovenaan de Ourthevallei. Het dorp bestaat voornamelijk uit twee straten die samenkomen, en waarlangs huizen en langgerekte boerderijen liggen. Twee grote boerderijen zijn heel interessant.

  Jenneret
  Jenneret ligt op een steile en beboste helling van de Néblon, zijrivier van de Ourthe. Het gehucht ligt verborgen tussen de bomen, en bestaat uit een groep gebouwen met de kerk, de kasteelhoeve en enkele boerderijen en huizen uit kalksteen. Sommige dateren uit de 17-18de eeuw, andere uit de 19de eeuw en een minderheid uit de 20ste eeuw.

  Lignely
  Dit kleine gehucht ligt op de westelijke, steile en beboste helling waar enkele langgerekte boerderijen uit de tweede helft van de 19de eeuw of uit het begin van de 20ste eeuw dateren. Ze zijn gebouwd in zandsteen of blauwe steen, met een dak uit dikke, zware leisteen of uit moderne eternit.

  Longueville
  Dicht bewoond gehucht in twee zones van een kleine vallei met weiden en bossen. De gebouwen bestaan uit kalksteen, baksteen of vakwerk, en hebben daken uit leisteen, eternit of zwarte dakpannen, en dateren uit de 19de eeuw. De late maar traditionele boerderijen dateren uit de 19de en 20ste eeuw.

  Morville
  Dit landbouwgehucht ligt op de kalksteenrichel, aan de voet van de eerste uitlopers van de Ardennen.

  Oppagne
  Oppagne ligt in het zuiden van het territorium, dat voornamelijk aan landbouw is gewijd. Enkele mooie gebouwen in kalksteen zijn te vermelden, evenals de op lijn geplaatste megalieten.

  Ozo
  Op de top van een heuvel. Een klein uitgerekt gehucht, langs een straat, met huizen en boerderijen in kalksteen voornamelijk uit de 19de eeuw, dikwijls tegen elkaar aanleunend of kort bij elkaar. Ze staan rond de neo-Gothische kerk. Aan de twee uiteinden van het dorp staan twee vierhoekige boerderijen. Meerdere daken hebben de oude, dikke leisteen als pannen (cherbains).

  Petite-Eneille
  Twee grote boerderijen en enkele huizen in vakwerk domineren dit kleine gehucht op een golvende helling van de Ourthevallei.

  Petithan
  Petithan is fel uitgerekt en de huizen zijn verspreid, maar ligt tussen de bossen. In het oosten van het dorp liggen meerdere huizen en boerderijen in vakwerk, maar dikwijls gemoderniseerd of soms onhandig gerestaureerd.

  Septon
  Landbouwdorp op het plateau van de Condroz. Enkele grote en vierkante boerderijen uit kalksteen zijn de moeite waard.

  Tohogne
  Tohogne is een relatief belangrijk dorp bovenaan een plooi, met twee parallelle straten, die door zijstraten verbonden zijn. Er is een concentratie van kalkstenen gebouwen rond de Romaanse kerk. Er staan vooral langgerekte boerderijen uit de 19de en 20ste eeuw.

  Verlaine
  Verlaine is omringd door bossen. Het is een dorp op een helling van een vallei die door een kleine beek is gevormd. De hoofdstraat maakt een lus rond het park van de klassieke, kalkstenen kasteelhoeve. Daarnaast staat het hoge volume van de bakstenen kapel. Meerdere kleine straten lopen tussen de huizen en de boerderijen uit de 18de, 19de en 20ste eeuw, uit kalksteen, zandsteen, vakwerk en - de meeste recente - in baksteen.

  Vieux Fourneau
  Ligt in een ondiepe, beboste vallei, langs de weg, met gebouwen in zandsteen of kalksteen uit de 19de of begin 20ste eeuw. De meer recente zijn uit baksteen. De volumes van de huizen en van de boerderijen zijn eenvoudig.

  Villers-Ste-Gertrude
  Dit dorp ligt op de eerste uitlopers van de Ardennen. Het herbergt een belangrijk openbaar domein, waaronder de boerderij en het kasteel talrijke bezoekers aantrekt.

  Warre
  Dit nogal dicht gehucht in kalksteen ligt uitgerekt op de bovenkant van de Ourthevallei. Een kapel ligt iets buiten het dorp, in het zuiden, bovenaan een vooruitstekende heuvel, boven de Ourthe, en een andere kapel ligt in het wooncentrum.

  Wéris
  Wéris heeft zich gevormd halverwege een glooiende helling, met een onregelmatig reliëf, hetgeen zijn onregelmatig wegennet uitlegt. Een dichte kern bevindt zich rond de kerk, met huizen en boerderijen in kalksteen, zandsteen en vakwerk voornamelijk uit de 19de eeuw. In het westen bevindt zich een uniek megalietenveld, dat zich uitstrekt over een breedte van ongeveer 2 km, van het noorden/noordoosten naar het zuiden/zuid-westen.

  Durbuy, c'est aussi

Rechercher
Tourisme
Les infos touristiques
Plus d’infos...